A https://www.tkkonline.hu weboldal fenntartója, azaz a TKK Kereskedelmi kft adatvédelmi és adatkezelési szabályai.


Adatkezelő:

Cégnév: TKK Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1036 Budapest Lajos u. 93-99 H ép. 3/5

Adószám: 24380155-2-41

Cégjegyzékszám:  09 09 029411

Központi Raktár: 4028 Debrecen, Kassai út 131/b.


Szerver hosting:

Név: Contabo GmBh

Cím: Aschauer strasse 32a, 81549 Munich, Germany

E-mail: support@contabo.com

Telefon (német és angol nyelven) +49 89 3564717 70


Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

NAIH-110774/2016.


A szabályzat célja:

A szabályzatban rögzítjük a TKK Kereskedelmi Kft által kezelt, megszerzett és felhasznált adatok kezelését, felhasználását, tárolását és az adatok tulajdonosainak jogait, és cselekvési tervet az esetleges adatvédelmi konfliktusokra.

A TKK Kereskedelmi Kft minden tekintetben igyekszik betartani a személyes adatok védelméről szóló joghatályos magyar törvényeket, különösen figyelve a 2016/679 EU rendelethez (közismert nevén GDPR) kapcsolódó magyar törvényeket és jogszabályokat, illetve igyekszik minden esetben együttműködni az adatok tulajdonosaival, bármilyen kérdés, probléma vagy nézeteltérés alakulna ki, tekintet nélkül az adat tulajdonosának lakhelyére, nemzetiségére. A TKK Kereskedelmi Kft elsődleges kommunikációs nyelve a magyar.


Fogalmak tisztázása:

Személyes adat - az érintettel kapcsolatba hozható adat (az érintett neve, azonosító jele, valamint fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret(ek), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés(ek))

Adatállomány - egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatkezelés - az adatokon végzett bármely művelet(ek), így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, az alkalmazott eljárástól függetlenül

Adatkezelő - TKK Kereskedelmi Kft (székhelye: 1086 Budapest, Lajos u. 93-99. H ép. 3/5)

Adatfeldolgozás - az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől

Adatmegsemmisítés - az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adattovábbítás - az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele

Adatfeldolgozó - természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Adattörlés - az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Felhasználó - az a természetes személy, aki a kft webáruházában (https://www.tkkonline.hu) regisztrál, vagy regisztráció nélkül vásárlást kezdeményez, illetve vásárol

Hozzájárulás - az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Látogató - az a természetes személy, aki a webáruház felületét használja, azon terméket a bevásárló kocsiba helyez, és/vagy megrendelést regisztráció nélkül kezdeményez  


A webáruházban kezelt személyes adatok és az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó személyes adatait csak önkéntesen adhatja meg, miután megfelelő tájékoztatást kapott adatainak védelméről, és az adatainak felhasználásának céljáról. Ezektől a céloktól a TKK Kereskedelmi Kft. nem térhet el, csak ha arra törvény kötelezi. 


Adatkezelés célja

A  megadott személyes adatok a megrendelések teljesíthetősége, az ügyféllel való kapcsolattartás, és a számlaadó kötelezettségünk miatt szükségesek.


A Felhasználótól kért személyes adatok, és felhasználásuk:

Számlázási név és lakcím, adószám 

- A weboldal üzemeltetőinek törvényben rögzített kötelessége, hogy a megvalósult tranzakciókról számlát állítson ki, és ezt a számlát 8 éven keresztül tárolja, illetve a hatóságok felé bemutassa, ha szükséges.

- A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke (és egyben a felhasználó jogos érdeke is), hogy személyes adatait kapcsolattartásra felhasználhassa, a vásárlással, a weboldal használatával, regisztrációval, csomagolással, házhozszállítással, hiányzó termékekkel, hiányosan megadott adatokkal, vagy a TKk Kereskedelmi Kft és a felhasználó közötti bármilyen probléma megoldásával kapcsolatban.

- A TKK Kereskedelmi Kft a tranzakciókhoz kötődő számlákat továbbítja könyvelője felé, illetve hatósági vizsgálat esetén köteles azokat átadni az állami szerveknek.

- Ha nem természetes személy számára készítünk számlát, adószámot is kérünk, amit a számlán feltüntetünk. 


Házhozszállítási név, cím, a felhasználó email címe és telefonszáma (továbbiakban házhozszállítási adatok)

- A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke (és egyben a felhasználó jogos érdeke is), hogy személyes adatait kapcsolattartásra felhasználhassa, a vásárlással, a weboldal használatával, regisztrációval, csomagolással, házhozszállítással, hiányzó termékekkel, hiányosan megadott adatokkal, vagy a TKk Kereskedelmi Kft és a felhasználó közötti bármilyen probléma megoldásával kapcsolatban.

- A TKK Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a fenti adatokat a házhoz szállítást végző cégek felé továbbítsa, attól függően, hogy a felhasználó melyik szállítási módot választotta ki. Ezek a cégek: Magyar Posta Zrt és a Foxpost Zrt.

- A TKk Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a házhozszállítási adatokat a megvalósult, vagy meg nem valósult tranzakció után 8 évig tárolja, hogy a később esetleg felmerülő problémák során azokat az ügyfél kérésére felhasználja a probléma megoldásában (pl.: elakadt megrendelés visszakövetése, rossz kiszállítási cím megadása, hibás számla)


Rendeléshez hozzáfűzött megjegyzés

- A TKK Kereskedelmi Kft nem felelős a rendelésben hozzáadott kommentben található esetleges személyes adatok valódiságáért, és nem tehető felelős azért sem, ha a felhasználó az adatok jogszerűtlenül, az adat tulajdonosának beleegyezése nélkül használja. (pl.: a könyvet a szomszéd veszi át, Kovácsné Marika, +363035....) A rendeléshez hozzáfűzött megjegyzésben lévő személyes adatokat a házhozszállítást követően 10 napon belül a TKK Kereskedelmi Kft törli adatbázisából, kivéve ha az számlázással kapcsoaltos információt tartalmaz.

- A TKK Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a fenti adatokat a házhoz szállítást végző cégek felé továbbítsa, attól függően, hogy a felhasználó melyik szállítási módot választotta ki. Ezek a cégek: Magyar Posta Zrt és a Foxpost Zrt.

- A TKk Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a rendeléshez hozzáfűzött megjegyzést a megvalósult, vagy meg nem valósult tranzakció után 8 évig tárolja abban az esetben, ha abban a számlázással kapcsolatos utasítás, adat szerepel. 

- A TKK Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a rendeléshez hozzáfűzött megjegyzésben szereplő elérhetőséget, telefonszámot, nevet kapcsolat tartásra felhasználja.


A weboldal felhasználóival és látogatóival kapcsolatos kommunikáció során felmerülő személyes adatok.

A TKK Kereskedelmi Kft. elsődleges emailcíme: info@tkkonline.hu. Amennyiben a felhasználó emailben vagy telefonon egészíti ki rendelését személyes adataival, vagy emailben frissíti, javítja, vagy módosítja, bővíti a megadott személyes adatainak körét, azok a fent leírtak alapján kerülnek kezelésre és felhasználásra. A TKK Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a fent említett emailcím levelezését, és a benne található személyes adatokat is tartalmazó leveleket is megőrízze annak érdekében, hogy a felhasználó és a webáruház között a vásárlást, számlázást, házhozszállítást és az egyéb felmerülő problémákat gördülékenyen meg lehessen oldani. 


A weboldalon feltüntett telefonszámok azt a célt szolgálják, hogy az ügyfeleink minél több módon, és minél gyorsabban tudjanak velünk kapcsolatba lépni. Amennyiben a felhasználó, vagy látogató telefonbeszélgetés során személyes adatot ad meg, azt önkéntes alapon teszi meg, és azokat a fent leírt módon és célokért használhatja fel a TKK Kereskedelmi Kft. A telefonbeszélgetésekről hangfelvétel nem készül.


A TKK Kereskedelmi Kft jogos érdeke, hogy a házhozszállítási címet, emailt, vagy telefonszámot felhasználhassa arra, hogy az ügyfelet értesítse, amennyiben olyan terméket tud nyújtani, amelyre, vagy ahhoz nagyon hasonlóra korábban a felhasználó igényt tartott. Ez nem lehet rendszeres, hírlevélhez hasonló, hanem konkrét esethez, termékhez, vagy felhasználóhoz köthető egyedi, nem automatikus tartalmú levél, és nem tömegesen kiküldött levél.


Adatvédelem

A webáruház szervereit a TKK Kereskedelmi Kft saját maga kezeli, illetve a szervert a Contabo GmbH-tól bérli. A Webáruház adatbázisa ugyanezen a szerveren található, egy példányban. Az adatbázis jelszóval védett, amit kizárólag a webáruház adminisztrátora és a TKK Kereskedelmi Kft. igazgatója ismer. Felhő alapú adattárolást a cég nem végez. A webáruházban használt adatbázisról  1 havonta készül biztonsági mentés, amikor az előző mentett állomány törlésre kerül. A biztonsági mentés állományát jelszóval védett tömörített adatfájlban tároljuk, amelynek jelszavát csak a webáruház adminisztrátora és a TKK Kereskedelmi Kft. igazgatója ismeri.

A webáruház email szerverét jelszó védi, amit csak a TKK Kereskedelmi Kft. adminisztrátora ismer. A webáruházban használt emailcím levelezéséről 3 havonta készül biztonsági mentés, amikor az előző mentett állomány törlésre kerül. A biztonsági mentés állományát jelszóval védett tömörített adatfájlban tároljuk, amelynek jelszavát csak a webáruház adminisztrátora és a TKK Kereskedelmi Kft. igazgatója ismeri.

A webáruház adminisztrációs felülete jelszóval védett, amit csak a webáruház adminisztrátora és a TKK Kereskedelmi Kft. igazgatója ismer.

A beérkező megrendelésekről kinyomtatott állomány nem készül. A csomagolás és postázás során a csomagokat a rendelés szám alapján kezeljük, a rendelés szám és a felhasználó összekapcsolása csak a postára adáshoz szükséges cimke kinyomtatásával történik meg.


Az adat tulajdonosának jogai

A személyes adatok tulajdonosának törvényben meghatározott joga van ahhoz, hogy a TKK Kereskedelmi Kft. részéről részletes leírást kapjon arról, hogyan és mire használták fel az adatait. Ezt emailben kérheti, de csak arról az emailról, amelyikkel korábban regisztrálta magát, vagy regisztráció nélküli vásárláskor megadott. 

A személyes adatok tulajdonosának joga van ahhoz, hogy adatait továbbvigye. Ezt emailben kérheti, de csak arról az emailról, amelyikkel regisztrálta magát, vagy regisztráció nélküli vásárláskor megadott. Ebben az esetben a felhasználó vagy nem regisztrált vásárló egy Microsoft Excel (.xls) táblázatban fogja megkapni azokat az adatokat, amelyeket a TKK Kereskedlemi Kft, tárol. Amenniyben más formátumban kéri az ügyfél, emailben egyeztetünk, és próbálunk segíteni.

A személyes adatok tulajdonosának joga van ahhoz, hogy adatainak törlését kérje. Ebben az esetben töröljük a webáruház adatbázisából a regisztrált felhasználói fiókját (ha regisztrált) és megrendeléseit, vagy ha az adatbázis tárol ilyen adatokat: félbehagyott megrendeléseit. Töröljük továbbá az ügyféllel történő levelezésünket is. A törlést dokumentáljuk, és törvényi kötelességünknek megfelelően továbítjuk a Nemzeti Adatvédeli és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé.

A személyes adatok tulajdonosának törvényben meghatározott joga van ahhoz, hogy Személyes adatait frissítse, módosítsa. Ezt emailben kérheti, de csak arról az emailról, amelyikkel korábban regisztrálta magát, vagy regisztráció nélküli vásárláskor megadott. 


Adatkezelés időtartama

A felhasználó regisztrációja és a megadott személyes adatainak kezelésének joga a számla megőrzésének törvényben foglalt idejéig, vagy addig érvényes, amíg a felhasználó nem kéri annak törlését.


Adattovábbítás és partner cégek adatkezelési elvei

A regisztrációnál megadott személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, kivéve a könyveléssel kapcsolatos kötelességünk és a házhoz szállítást végző partnereink számára, lásd alább. Minden partnerünk megfelel a legújabb adatvédelmi törvényeknek (GDPR), amelyről írásban is biztosítottak bennünket. 


Könyvelés:


Házhozszállítás:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Foxpost Zrt.,  3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.Jogérvényesítés

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).


Sütik (Cookie-k) használata


Cookie = kis méretű fájl, amiben adatokat tárol a felhasználó böngészője a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén, amely a böngészőt futtatja.

Weboldalunkon cookiekat használunk, aminek célja a jobb felhasználói élmény elérése. A cookiekban személyes adatot nem tárolunk, azok kizárólag a weboldal normális működéséhez szükségesek, és nagyban elősegítik a felhasználói élmény fokozását. A cookiekban futtatható állományt, vírust, kártékony kódot elhelyezni nem lehet, és a számítógépen tárolt adatokhoz sem férhetnek hozzá, ezért semmilyen kockázatot nem jelentenek. A Cookie-kal nem végzünk profilozást, nem gyűjtünk extra adatokat. A webáruház Opencart 2.3.0.2 alapokon működik, a cookie-k ennek a rendszernek felelnek meg.Google Analytics cookie

Weboldalunkon Google Analytics szolgáltatás van telepítve, ami statisztikát készít a weboldal használatáról, a felhasználók személyes adatai nélkül. Így tudjuk mérni, melyik oldalunkra, reklámunkra hányan kattintottak, melyik oldalról melyik oldalra szeretnek eljuni, de azt nem tárolja a rendszer, hogy ezt melyik felhasználó tette. A Google Analytics az egyik legelterjedtebb szolgáltatás, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a webáruházak többsége használja. További informiókat megtalál róla: Google Analytic.

A weboldal betöltődésekor a látogató elfogadhatja a cookie-k használatát. Amennyiben később ezt a döntését meg szeretné változtatni, a legtöbb modern böngésző felkínálja a lehetőséget, hogy a tárolt cookie-kat törölje, vagy megtilthassa a weboldalnak a további cookie-k létrehozását. Ebben az esetben viszont számolnia kell azzal, hogy bizonyos webáruház műveletek a cookie-k nélkül működésképtelenek lehetnek!