Menü
Kosár

500 Ft-os könyvek

Könyvek 500 Ft-ért.

Magyarország 2021
Akció -70 %
Termékkód: 98801
Kis hazánk nevezetes tájait és épületeit bemutató naptár. Minden hónapban egy nevezetes épület. Középen egy összefüggő, kétoldalas poszternaptár található a 2022-es évre. A naptár magyar névnapos kivitelű...
300 Ft 990 Ft
Nettó ár:300 Ft
Magyarfelvételi feladatgyűjtemény - Négy évfolyamos középiskolába felvételizőknek
Akció -80 %
Termékkód: 7090
Ne rettenj meg a kihívásoktól!Gyakorolj önállóan!Készülj fel alaposan!És sikerrel veszed az akadályokat…Manapság a középiskolai továbbtanuláshoz elengedhetetlen, hogy a diákok központi írásbeli felvételi vizsgát tegyenek. A magyar és a matematika felvételi vizsga sikere nagyban befolyásolja a 12–14 ..
500 Ft 2 450 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyarfelvételi feladatgyűjtemény - Hat évfolyamos középiskolába felvételizőknek
Akció -80 %
Termékkód: 7091
Ne rettenj meg a kihívásoktól!Gyakorolj önállóan!Készülj fel alaposan!És sikerrel veszed az akadályokat…Manapság a középiskolai továbbtanuláshoz elengedhetetlen, hogy a diákok központi írásbeli felvételi vizsgát tegyenek. A magyar és a matematika felvételi vizsga sikere nagyban befolyásolja a 12–14 ..
500 Ft 2 450 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar történelem - Nagy csaták 16.
Akció -71 %
Termékkód: 7659
A Nagy csaták sorozat 16. köteteA magyar függetlenségi háború 1849A kötet az 1849. évi magyar függetlenségi háború nyolc fontos összecsapását és várostromát mutatja be. Elsőként a délvidéki szerb ellenállás jelképének számító szenttamási sánctábor négy ostromának történetéről olvashatunk. Ezt köv..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar történelem - Nagy csaták 11.
Akció -71 %
Termékkód: 7118
A sarló és a kalapács között - Magyarországi harcok 1944-1945, 1956-ban-II. világháború: A tordai csata-Páncélos-összecsapások az Alföldön-A budapesti csata - A "Konrad" hadműveletek-1956: Magyarországi harcok 1956-ban..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar nyelvi gyakorló 3. osztályosok számára
Akció -21 %
Termékkód: 938
    A kiadvány a 3. osztályos magyar nyelvi tanterv alapján meghatározott témaköröket dolgozza fel.    Tartalom: Ismétlés A szófajok A fõnév A toldalékos fõnév A névelõ és a névutó A névmások Az ige A melléknév A melléknevek helyesírása A számnév Ismétlés A Magyar nyelvi gyakorló soroz..
500 Ft 635 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar nyelvi gyakorló 2. osztályosok számára
Akció -21 %
Termékkód: 937
    A kiadvány a 2. osztályos magyar nyelvi tanterv alapján meghatározott témaköröket dolgozza fel.    Tartalom: Ismétlés Hangok - betûk Szótagolás és elválasztás A szótõ és a toldalék A szó Mondatfajták A Magyar nyelvi gyakorló sorozat kötetei: Magyar nyelvi gyakorló 2. osztályosok számár..
500 Ft 635 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók: III. István, III. Béla, Imre és III. László
Akció -71 %
Termékkód: 9894
"Sorozatunk hetedik kötetének akár azt a címet is adhatnánk: "a trónkövetelők kora". Bitorlók, jogos és jogtalan trónörökösök, a hatalomért a módszerekben nem válogató, hevesen vetélkedő magyar államférfiak és gyermekkorú királyok tobzódása volt a 12. századnak az a valamivel több, mint negy..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók: I. András és I. Béla
Akció -71 %
Termékkód: 9895
"A magyar történelem egyik legzivatarosabb korszakáról szól sorozatunk 3. kötete. Úgy kezdődik, mint egy népmese: három fiatal herceg, Levente, András és Béla él idegenben, a száműzetés keserű kenyerét eszik. A legkisebb viszi a legtöbbre, de igazából továbbra is hazátlanok mindnyájan. Aztán..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
Akció -71 %
Termékkód: 9893
Az, amit "Erdély aranykorának" neveznek a történészek, két fejedelem uralkodásának az idejére esett. Nem volt ez hosszú, sem maradéktalanul boldog korszak - mégis, ahhoz képest, amit annak előtte kellett átélniük Erdély lakóinak, valóságos "paradicsomi" állapotokat hozott. Az egyik fejedelem 1..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 9. kötet - V.István, IV. (Kun) László és III. András
Akció -71 %
Termékkód: 7646
A három utolsó Árpád-házi király sorsa már arra az időszakra esik, amikor Magyarországon egyfelől mind öntudatosabbá válik a köznemesség, és helyet követel magának a hatalomban is. Igaz, egyelőre még csak szerény mértékben, de ahogyan múlnak az évtizedek, úgy erősödik e tömeg hangja. Ugyanak..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 8. kötet - II. András és IV. Béla
Akció -71 %
Termékkód: 7661
Tudjuk, hogy II. András uralkodása idején kötöttek egyezséget a nemes urak és a király, amely sok tekintetben új fejezetet nyitott a magyar történelemben. De mi volt az igazi története és háttere az Aranybullának? Sok minden mellett, erre is fény derül kötetünkben. András bohém volt, szórta a..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 6. kötet - Vak Béla és II. Géza
Akció -71 %
Termékkód: 7617
Kevés országban ültettek trónra egy vak embert, hogy uralkodjon. Nálunk is kivételes eset volt, hogy egy fogyatékossá tett fiatalember, II. (Vak) Béla uralkodhatott. A vak király keményebbnek bizonyult, mint nem egy látó uralkodó. Fiát, II. Gézát uralkodásra nevelték. Két évtizeden át irányí..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 5. kötet - Könyves Kálmán és II. István
Akció -71 %
Termékkód: 7616
A XI. század legvégén egy nagyon művelt férfi lépett a színre. Akiről külső megjelenése alapján senki sem hitte volna még szt sem, hogy egyáltalán „trónképes”, hogy okos, és hogy egészen jó király lesz belőle két évtizeden keresztül!Két királyról szól ez a kötet. Apa és fia nagyon különbözte..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 4. kötet - Salamon, I. Géza és I. László
Akció -71 %
Termékkód: 7615
Sorozatunk negyedik kötetének egyik főszereplője a legkalandosabb életű magyar király, Salamon. És persze két unokafivére, akikkel oly sok éven át hadilábon állt: Géza és László. Salamon I. András király fia volt, Géza és (Szent) László pedig testvéréé és utódjáé, I. Béláé. Hármuk élete össz..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 21. kötet - II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény jános
Akció -71 %
Termékkód: 7623
Hol van már Erdély aranykora? Miért kellett odavesznie azoknak az évtizedeknek, amikor Erdély és népe – ha küzdelmek árán is – gyarapodhatott a földi javakban? Ahány fejedelem, annyi út, akarat és terv létezett Erdély felemelésére – ám minden hiába: az aranykor már a végéhez közeledett, és ..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 2. kötet - István és Orseolo Péter
Akció -71 %
Termékkód: 7614
Sorozatunk második kötete továbbviszi történelmünk eseményeit, sőt, idehozza olvasóink szeme elé. A fejedelmek kora után beköszönt a királyok korszaka.A fejedelmek kora után beköszönt a királyok korszaka. Ahogyan számos más európai országban uralkodtak már akkor keresztény királyok, nálunk i..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 17. kötet - I. Lipót és I. József
Akció -71 %
Termékkód: 7621
Izgalmas korszakot ölel fel kettejük uralkodása, miközben a Habsburgok és Európa egy része fokozott vallásüldözést folytat. Ugyanakkor érik már a török kiűzése, másfélszáz év után a Nyugat és a magyarok közösen kiűzik a törököket. Ebben a korban él és harcol a királyi Magyarországon Zrínyi M..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 16. kötet - II.Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd
Akció -71 %
Termékkód: 7620
A tizenhetedik század, vagyis az 1600-as évek egész Európában, de Ausztriában, sőt még magyar földön is sok izgalmat ígértek. Ez volt az a korszak, amikor más európai udvarokhoz hasonlóan a Habsburgok is pompázatos királyi udvart építettek ki maguknak Bécsben. Ez volt az az időszak, amikor új e..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 15. kötet - I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf
Akció -71 %
Termékkód: 7619
"1541-ben, mondhatni „hivatalosan” is kettévált, majd három részre szakadt az ország. Meghalt az utolsó, magyar nemesek által választott, magyar nemzetiségű királyunk, Szapolyai János. Régi ellenfele, Habsburg Ferdinánd lett a kizárólagos magyar király." Három osztrákról, németről, három Habsbu..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 14. kötet - II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János
Akció -71 %
Termékkód: 7649
Mátyás király halála után a nagy király testi hibás és nem túl tehetséges fia, Corvin János herceg mindent megtett, ami tőle tellett, hogy apja trónjára kerüljön. A lengyel Jagelló-család sarja, a cseh király Ulászló kerekedett felül végül is. A magyar urak azért választották királyuknak épp..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 11. kötet - Mária, Zsigmond és Albert
Akció -71 %
Termékkód: 7648
Igazából nem kettő, hanem négy Anjou-király és királynő után – amely folyamat véres királydrámák sorozatát idézte elő magyar földön – végre egy olyan ember került a trónra, aki tudta, mit akar. Luxemburgi Zsigmond túlélte, illetőleg legyőzte ellenfeleit és vetélytársait, és miután megszerezte..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 10. kötet - Károly Róbert és Nagy Lajos
Akció -71 %
Termékkód: 7647
Nagy vállalkozásba fogtunk most induló, 27 kötetes sorozatunkkal. Közreadni az összes magyar király és fejedelem történetét - méghozzá könnyed, olvasmányos stílusban, lehetőleg kerülve az e témákra oly sokszor jellemző, száraz előadásmódot. Felkelteni a 21. század olvasójának érdeklődését e ..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Magyar királyok és uralkodók 1. kötet - Árpád és Géza fejedelmek
Akció -71 %
Termékkód: 7613
Nagy vállalkozásba fogtunk most induló, 26 kötetes sorozatunkkal: közreadni az összes magyar király és fejedelem történetét – méghozzá könnyed, olvasmányos stílusban, lehetőleg kerülve az e témákra oly sokszor jellemző, száraz előadásmódot. Sorozatunk az őstörténet ködbe vesző századaiban kez..
500 Ft 1 695 Ft
Nettó ár:500 Ft
Madeleine Madeleine
Akció -87 %
Termékkód: 6276
kislányunk eltűnése és máig tartó keresése - A Madeleine-ben a sokat szenvedett édesanya vall kislánya, a három és fél éves Madeleine eltűnésének körülményeiről, az azóta eltelt évek küzdelméről, a gyermek keresésére tett küzdelmekről, az igaztalan támadások sokaságáról, amelyet a szerencsétle..
500 Ft 3 950 Ft
Nettó ár:500 Ft
Macskák 2021
Akció -70 %
Termékkód: 98791
Macska, cirmos, cica, ki hogyan hívja kedvencét, a közös bennük, hogy rendkívül fotogének és tudják magukról, hogy szépek, ezért aztán pózolnak akár a fotómodellek. Minden hónapra jutott egy szép kép belőlük. A középső oldalon egy összefüggő kétoldalas poszternaptár található a 2022-es évre. A naptá..
300 Ft 990 Ft
Nettó ár:300 Ft
Macskabetegségek LEXIKONA
Akció -75 %
Termékkód: 7641
Hogyan vigyázzon macskája egészségére?Hogyan előzheti meg, miről ismerheti fel az egyes betegségeket?Mikor és hogyan ápolja kedvencét otthon, és mikor keresse fel az állatorvost?Mindezt megtudhatja a Macskabetegségek LEXIKONA mintegy 300 címszavából?..
500 Ft 1 990 Ft
Nettó ár:500 Ft
Irodalom tételek - Új érettségi
Akció -64 %
Termékkód: 10045
Ezt a könyvet minden középiskolai tanuló figyelmébe ajánljuk – de nemcsak nekik szól. Szerzői valamennyien gyakorló középiskolai tanárok, akiknek mindennapi, személyes tapasztalatuk, hogy mekkora szükség van az érettségi (és felvételi) vizsgák anyagát témakörök szerint összefoglaló kiadványr..
500 Ft 1 400 Ft
Nettó ár:500 Ft
Irodalom - Felvételi tesztek és kérdések
Akció -60 %
Termékkód: 10102
A főiskolai és egyetemi felvételi napjainkra az érettségivel azonos rangú megmérettetés minden diák számára. A feladat eredményes megoldását nehezíti, hogy a jelöltek tudását némiképp más formában kérik számon, mint a középiskolai dolgozatok feleletek során. A négy év irodalomanyagának ezt a más fel..
500 Ft 1 250 Ft
Nettó ár:500 Ft
Egerek
Akció -70 %
Termékkód: 10116
Útmutató az állat kiválasztásához, elhelyezéséhez, tartásához, táplálásához, viselkedéséhez...
500 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:500 Ft
Tételek: 1 - 30 / 30 (1 oldal)
A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.
unio