Menü
Kosár

Művészet és kultúra

művészetek és kultúra


Művészek,  festők, fényképészek élete és albumai, művészeti korok leírásai. Mind olyan dolog, amelyek időtálló értéket képviselnek. 

A Debreceni Nagytemplom - és a debreceni reform.egyház tört.
Akció -0 %
Termékkód: 2616
   A cívisváros legismertebb épületét, a református nagytemplomot mutatja be a három nyelvû album. A jelenlegi klasszicista épület mellett megismerhetjük annak román és gótikus stílusú elõzményeit, betekintést nyerhetünk Debrecen és a vele sokáig egyet jelentõ debreceni református egyházközség évszá..
2 500 Ft 2 500 Ft
Nettó ár:2 500 Ft
A szimbolista festészet Moreau-tól Gauguinig /3 nyelvû album
Akció -47 %
Termékkód: 2979
A szimbolista festészet Moreau-tól Gauguinig (Symbolist painting from Moreau to Gauguin / Die Malerei der Symbolisten von Moreau bis Gauguin)    A naturalizmus és impresszionizmus optikai látásmódjával szembefordulva, a század utolsó évtizedeiben Európa valamennyi országában népszerûvé váltak azok..
1 000 Ft 1 890 Ft
Nettó ár:1 000 Ft
Ámos Imre
Akció -47 %
Termékkód: 4775
Ámos Imre drámai életmûve elválaszthatatlan attól a történelmi kortól, amelyben kibontakozott szenzitív mûvészete. Termékeny alkotói periódusának szûk tizenöt esztendejében, 1929-1944 között, élet és mûvészet szoros egységét teremtette meg: a mûvészetbe vetett hite vált fõ éltetõ erejévé, míg alkotá..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Barcsay Jenõ
Akció -51 %
Termékkód: 4658
Barcsay Jenõ a huszadik századi magyar mûvészet messze kimagasló alakja, hat évtizeden át erkölcsi és szakmai mércéje, közvetve és közvetlenül generációk meghatározó mestere. Életrajza szakmai életrajz, mert amióta tizenkilenc esztendõs korában, 1919-ben elhagyta erdélyi szülõföldjét és a Képzõmûvés..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Berény Róbert
Akció -47 %
Termékkód: 4771
Berény Róbert megítélése a végletek széles spektrumán mozgott a bigott, vaskalapos elutasítástól a rajongó elismerésig már életében is, de a halála óta eltelt több mint hat évtizedben is változatosan alakult a róla kialakított kép. A Rákosi- és Kádár-korszak propagandája generációk fejébe kódolta mo..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Czigány Dezsõ
Akció -47 %
Termékkód: 4779
Czigány a XX. század elsõ évtizedében alakult Nyolcak mûvésztársaság tagjaként vált híressé. Czóbel Béla, akinek múzeuma van Szentendrén, Márffy Ödön, aki Ady Csinszkáját vette feleségül a nagy költõ halála után, vagy Tihanyi Lajos, akinek képeiért manapság kisebb vagyonokat fizetnek a mûértõk, talá..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Debreceni komédiások
Akció -21 %
Termékkód: 177
   Amikor letettem a tollat a Debreceni komédiások utolsó fejezete végére rakott pont után, azt gondoltam, befejeztem a könyvet és a témát. Azóta árnyak nyüzsögnek a szobámban, mutogatnak a tollra és a papírra és eltakarom elõlük a szemem. Olyan árnyékok, akik ugyancsak debreceni komédiások voltak, ..
2 500 Ft 3 180 Ft
Nettó ár:2 500 Ft
Debreceni színházmûvészek 1798-2000
Akció -25 %
Termékkód: 3960
"Amit Bényei József létrehozott, az egyetemes kulturális érték, azon belül pedig pótolhatatlan helytörténeti anyag. Meggyõzõdésem, hogy ezt a munkáját akár egy évszázad múltán is használni fogják, illetve ha valaki a következõ évtizedekben modernebb változatra vállalkozik, csak ennek alapján indulha..
3 990 Ft 5 300 Ft
Nettó ár:3 990 Ft
Derkovits Gyula
Akció -51 %
Termékkód: 4660
Derkovits 1927-ben megfestett, s még az esztendõ õszén, az Ernst Múzeum csoportkiállításán közönség elé tárt kettõs portréja a 20. századi magyar festészet egyik legjelentõsebb önarcképe. E szokatlanul nagy méretû, szimbolikus utalásokban gazdag kompozíció egyszerre összefoglaló és programadó alkotá..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Dési Huber István
Akció -47 %
Termékkód: 4776
Dési Huber István 1895. február 6-án született Nagyenyeden és 1944. február 25-én halt meg Budakeszin, az Erzsébet Tüdõszanatóriumban. Alig több mint negyvenkilenc évet mért ki neki a sors. De mennyi volt ebbõl valóban az övé? "mint festõ, magam faragta ember vagyok" - mondta magáról önéletrajzában...
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Dürer
Akció -51 %
Termékkód: 4642
Albrecht Dürer sokkalta több, mint a Fiatal mezei nyúl, a Nagy fûtanulmány vagy az Imádkozó kezek virtuóz festõje: személyisége és festészete magába sûríti a késõ gótika és a reneszánsz közötti átmenet nagyszerû idõszakát és belsõ ellentmondásait. Sokoldalú zsenialitása már az itáliai reneszánsz mûv..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
El Greco
Akció -51 %
Termékkód: 4643
El Greco 1541 körül született Kréta szigetén Domenikosz Theotokopulosz néven, valószínûleg egy Kandia közelében fekvõ, Födele nevû falucskában. Húszéves kora körül a görög szigetvilág sok más becsvágyó ifjú tehetségéhez hasonlóan Velencébe költözött, hogy a gazdag és megbecsült idõsebb pályatársak n..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Fényes Adolf
Akció -47 %
Termékkód: 4772
Kevés magyar festõi életmûvet tagolnak oly változatos stíluskorszakok, mint Fényes Adolf festészetét. Drámai hangú parasztzsánerek éppúgy köthetõek nevéhez, mint a napfénytõl vibráló Babfejtõk címû festmény, a belsõ rendet csendéletté formáló Mákoskalács vagy késõbb varázslatos meseképei. Kortársai ..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Filmszextétika
Akció -80 %
Termékkód: 4739
A magyar filmek és a szex kapcsolata szakmai szemszögből - izgalmas téma,  jó könyv...
500 Ft 2 450 Ft
Nettó ár:500 Ft
Gauguin
Akció -51 %
Termékkód: 4644
Miután elvesztette a gyarmati tisztviselõk ellen vívott hiábavaló és gyilkosán kimerítõ harcát, ami azzal fenyegette, hogy óriási pénzbírsággal sújtják, ráadásul börtönbe is zárják, amiért, úgymond, lázadásra biztatta a bennszülötteket és megrágalmazta a hatóságokat magára hagyottan, egyheti emberte..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Goya
Akció -51 %
Termékkód: 4645
A festészetben nincsenek szabályok” - jelentette ki Goya a madridi SanFernando Királyi Mûvészeti Akadémián 1792-ben tartott beszédében. Azt javasolta, hogy a növendékeknek engedjék szabadon fejleszteni mûvészi képességeiket, s hagyják, hogy a maguk választotta mesterek mûveibõl merítsenek ihletet ah..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Hollósy Simon
Akció -51 %
Termékkód: 4786
Hollósy a magyar mûvészettörténet egyik legtöbbet emlegetett, de kellõképpen nem értékelt alakja. Neve elválaszthatatlanul összeforrott a nagybányai mûvésztelep magalapításával de a hat Nagybányán töltött nyár története elfedte azt a tényt, hogy Hollósy egész életét Münchenben töltötte, és csak a ny..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Kandinszkij
Akció -51 %
Termékkód: 4646
Nem is olyan régen még úgy tûnt, hogy a 20. század Kandinszkijjal kezdõdött, és vele is ért véget. Függetlenül attól, hogy milyen gyakran említik a nevét rajongói az új és divatos értelmezésekben, a mûvész immár a történelem része, és valószínûleg inkább a múlthoz és a jövõhöz, mint a jelenhez tarto..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Kernstok Károly
Akció -47 %
Termékkód: 4780
Kernstok Károlyról (1873-1940)  sokan sokféleképpen nyilatkoztak és nyilatkoznak mind a mai napig. Személye éppúgy, mint mûvészete megosztó. Akik nagy nekilendülések sorának tartották mûvészetét, általában kiemelték, hogy túlzott társadalmi érzékenysége, politikai és mûvészetpolitikai szer..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Kmetty János
Akció -47 %
Termékkód: 4769
Kmetty János a magyar modernizmus jellegzetes képviselõje volt, részese az aktivista mozgalomnak, prominens tagja a két háború között a modern mûvészetet képviselõ Képzõmûvészek Új Társaságának, a KUT-nak. A második világháború után a Képzõmûvészeti Fõiskola tanáraként kiállt a modernizmus elveiért ..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Koszta József
Akció -47 %
Termékkód: 4782
A XX. századi magyar festészet sokféle irányzatot, stíluskört, mûvészegyéniséget felölelõ gazdag tárházában különleges hely illeti meg a század elsõ felében mûködõ Koszta Józsefet. Teljesen egyéni karakterû munkásságát az alföldi festészet gyûjtõfogalmába szokás besorolni. A vele együtt emlegetett m..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Madarász Viktor
Akció -47 %
Termékkód: 4784
Ábrázolható-e a történelem? Mi, XXI. századi emberek már annyi képet láttunk, elbeszélést vagy krónikát olvastunk a múlt eseményeirõl, hogy számunkra a válasz természetesnek tûnik: igen. A „hogyan" kérdése már hosszabb gondolkodásra késztet, hiszen gyakran találkozhatunk ugyanannak az eseménynek kül..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Matisse
Akció -51 %
Termékkód: 4648
A fauvizmus nem más, mint némi vörös festék” - foglalta össze egy alkalommal Henri Matisse a nevével fémjelzett festészeti mozgalomról alkotott sajátos felfogását. Matisse neve a köztudatban szinte egyet jelent a fauvizmussal: az egész 20. század folyamán mind a kortársak, mind a mûvészettörténészek..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Miró
Akció -51 %
Termékkód: 4650
Joan Miró i Ferra egy festett csillagos égbolttal díszített mennyezetû barcelonai szobában jött világra. Ez a csillagokkal telehintett plafon egyszerre jelképezhetné a katalán nép olthatatlan függetlenségvágyát és kreativitását: a spanyol és a francia kultúra közé ékelõdött, saját nyelvét és önálló ..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Modigliani
Akció -51 %
Termékkód: 4651
Amedeo Modigliani Olaszországban a toszkánai Livornóban született 1884-ben, egykor jómódú, de tönkrement zsidó kiskereskedõ-családban, és Párizsban halt meg, 35 éves korában. Édesanyja francia, édesapja olasz származású volt. Amedeo három kultúra bölcsõjében nevelkedett. Szenvedélyes, jóképû férfivá..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Perlrott-Csaba Vilmos
Akció -47 %
Termékkód: 4770
Tény, hogy reménytelenebb szerelemmel még soha piától ideál felé senki nem vonzódott, mint Perlrott-Csabában a magyar rög Matlsse és benne a francia szellem után" - írta Kállai Ernõ Perlrott Csaba Vilmosról 1925-ben megjelent Új magyarpiktúra (1900-1925) címû kötetében. Kállainak igaza volt, Matisse..
890 Ft 1 690 Ft
Nettó ár:890 Ft
Pissarro
Akció -51 %
Turner
Akció -51 %
Termékkód: 4656
Világhíres festők sorozat 7. kötet - Turner..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Vajda Lajos - A magyar festészet mesterei
Akció -51 %
Termékkód: 4666
Vajda Lajos mûvészete nem tartozik a legkönnyebben megközelíthetõ életmûvek közé. Olyan utakon járt, ahova „nálunk emberfia nemigen teszi a lábát" - írta róla talán legértõbb kritikusa, Kállai Ernõ a harmincas évek végén. Alig adatott számára egy évtizednél több, hogy létrehozza életmûvét, hisz 1941..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Velázquez
Akció -51 %
Termékkód: 4657
A mûvészet virágkorát élte a XVII. században a hanyatló spanyol birodalomban. A XVI-XVII. század fordulóján Toledóban alkotott a festõóriás, El Greco, akinek a festészetében egyedülálló módon ötvözõdött a bizánci mûvészet az itáliai hagyományokkal, és az Ibériai-félsziget vallási, szellemi és moráli..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
Whistler
Akció -51 %
Termékkód: 4793
Whistler meteorként robbant be a mûvészet világába egy olyan pillanatban, amikor döntõ változások indultak ott és egy olyan területen, amelynek úttörõ képviselõje volt. Erõsen rokonszenvezett az impresszionistákkal, és hozzájuk hasonlóan a saját eszméit akarta érvényre juttatni. Munkássága négy peri..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
A görög kultúra
Akció -78 %
Termékkód: 8301
A szerző, a Sorbonne volt professzora, nem tudós kollégáit akarta könyvével elkápráztatni, hanem egy kisebb könyvtárra való ismeretanyagot szórakoztatóan elbeszélni az érdeklődő olvasónak. Az akháj bevándorlástól a római hódításig foglalja össze a görög szobrok és vázaképek életteli elevenségével ez..
500 Ft 2 300 Ft
Nettó ár:500 Ft
A magyar festészet mesterei: Hollósy Simon
Akció -51 %
Termékkód: 8564
A nagysikerű azonos című, 26 kötetes sorozat folytatása: újabb 20 kötet, újabb 20 kiemelkedő jelentőségű magyar festő életútja, művei.Tanítói működése felemésztette ereje javát, a müncheni, a nagybányai iskolában is ő volt a mester. Nagybányát 1902-ben hagyta ott, az ottani érzé..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
A magyar festészet mesterei: Nemes Lampért József
Akció -51 %
Termékkód: 8565
A nagysikerű azonos című, 26 kötetes sorozat folytatása: újabb 20 kötet, újabb 20 kiemelkedő jelentőségű magyar festő életútja, művei. Harminchárom életévéből alig több mint tíz évig, 1910-1922 között alkotott. 24 olajképet festett a tus-és ceruzarajzok mellett. Páratlanul intenzív, villa..
890 Ft 1 800 Ft
Nettó ár:890 Ft
A Wagner-család
Akció -75 %
Termékkód: 5099
Az Ünnepi Játékok minden esztendőben Bayreuthba csalja a Wagner-rajongókat. Talán nem túlzás, ha 125 évvel az első Ünnepi Játékok megrendezése után "wagneri sikermodellről" beszélünk. Kevés német nagyvállalkozói család mondhatja el magáról, hogy egy évszázadon keresztül megtartotta, a sorban követke..
500 Ft 1 990 Ft
Nettó ár:500 Ft
Az építészeti stílusok
Akció -74 %
Termékkód: 8306
Gerő László könyvében arra vállalkozik, hogy az időrendet betartva a legfőbb építészeti stílusok kialakulásának leglényegesebb vonásait tömören összefoglalja, rajzokban szemléltesse. Az építészet stílusait nemcsak formaelemein, hanem jellegzetes szerkezetein, részletein, az épületek külső homlokzatá..
500 Ft 1 900 Ft
Nettó ár:500 Ft
Tételek: 1 - 36 / 63 (2 oldal)
A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.